header banner
Default

De CEO van de professionele cryptobelegger Icoinic uit Amsterdam denkt dat de cryptowinter nog niet voorbij is, maar dat betekent niet dat je geen goed rendement kunt halen


Table of Contents
  • De cryptomarkt zal nog zeker een jaar in een zwakke fase verkeren, zegt directeur Wilhelm Roth van financiële dienstverlener Icoinic tegen Business Insider.
  • Icoinic heeft drie beleggingsfondsen voor crypto, waarin van er één juist in de huidige markt goed presteert.
  • Roth vertelt hoe hij de fondsen aanstuurt en geeft zijn visie op recente ontwikkelingen op de cryptomarkt.
  • Lees ook: The Merge van Ethereum is afgerond – volgens sommigen de belangrijkste cryptogebeurtenis sinds de creatie van de bitcoin

De markt voor digitale valuta zit momenteel in een zogeheten ‘cryptowinter’. Sinds de start van dit jaar heeft de cryptomarkt flink aan waarde ingeleverd. De bitcoin, de belangrijkste cryptomunt, staat bijna 60 procent in de min terwijl de op een na grootste digitale valuta ether met ruim 60 procent zakte.

Bij schijnbaar stabiele cryptobedrijven vinden massale ontslagrondes plaats en beleggers hebben verliezen geleden door mee te doen aan projecten die minder stabiel bleken dan gedacht.

De moeilijke situatie waarin de markt verkeert, duurt nog waarschijnlijk nog minimaal één jaar, vertelt CEO Wilhelm Roth van financiële dienstverlener Icoinic tegen Business Insider Nederland. Icoinic is gevestigd aan Beursplein 5 in Amsterdam en heeft zo’n 60 miljoen euro aan vermogen onder beheer.

Op basis van historische trends van de cryptomarkt concludeert Roth dat verschillende marktstadia ongeveer twee jaar duren. De huidige bear market duurt nu ongeveer één jaar, dus er is waarschijnlijk nog ongeveer één jaar te gaan, aldus Roth. Tegen 2024 kunnen we een bull market met stijgende koersen van cryptomunten van wederom twee jaar verwachten.

Business Insider sprak met Roth over de fondsen die hij aanstuurt en de ontwikkelingen rondom crypto.

Wat voor soort bedrijf is Icoinic precies?

"Wij zijn begonnen met Icoinic in 2017. Onze fondsen hebben we in het jaar daarna gelanceerd."

"Wij zijn een professionele partij met handelsmogelijkheden, ontwikkelingsmogelijkheden, toezicht op juridische risico's en compliance die klanten voorziet van een veilige manier om te investeren in crypto. Verder is het belangrijk om te weten dat wij een algoritmische handelaar zijn, dat houdt in dat we op basis van computermodellen handelen. Dat stelt ons in staat om onze beleggingen 24/7 te monitoren."

Jullie hebben drie beleggingsfondsen voor crypto. Waarom hebben jullie voor deze selectie gekozen?

"Van de drie fondsen die we hebben, heeft het Delta Neutral Fund een conservatieve, neutrale risicostrategie. Het Algorithmic Fund is wat offensiever. Het derde fonds is het DeFi Fund, het fonds met een veel agressievere strategie. De reden waarom we gekozen hebben voor deze drie risicogradaties, is dat beleggers hiermee kunnen kiezen aan welk type strategie zij de voorkeur geven."

"Als je denkt dat de markten omhoog gaan, wil je waarschijnlijk zoveel mogelijk risico nemen om je potentiële beloning te maximaliseren. De meeste beleggers doen dit tijdens een crypto bull market. Dan ga je voor de Algorithmic of de DeFi fondsen."

"Als je ziet dat de markten onstabiel zijn en meer in de richting van een neerwaartse beweging gaan, geef je de voorkeur aan een zwaarder afgedekt fonds en bij ons is dat het Delta Neutral fonds. Dit is precies wat onze klanten zoeken, door van de meer risicovolle fondsen tijdens de hype van de cryptomarkt over te stappen naar de meer defensieve fondsen tijdens de bear market. In plaats van een 70 procent verlies te incasseren door met de markt mee te gaan, hebben zij sinds het begin van het jaar ruim 6 procent kunnen winnen." (het rendement sinds begin van het jaar van het Delta Neutral fonds, red.).

Hoe is het mogelijk om geen geld te verliezen als alle cryptomunten zakken?

"Twee van de fondsen, het Delta Neutral Fund en het Algorithmic Fund, maken gebruik van de strategie die market making heet. Dat houdt in dat je de winst behaalt door liquiditeit te verschaffen aan andere handelaren en verdient aan de spread tussen vraag en aanbod, terwijl je geen grote nettopositie in crypto aanhoudt."

"Wat het Delta Neutral Fund verder doet is het zwaar afdekken van het koersrisico. Dus je ziet meer gewone valuta in de portefeuille maar ook allerlei instrumenten voor een betere afdekking tegen het prijsrisico."

"Ten slotte is het Delta Neutral Fund in tegenstelling tot de andere fondsen vooral afhankelijk van een hogere volatiliteit. Inspelen op een hogere volatiliteit betekent dat je geld verdient als meer mensen kopen of meer mensen verkopen."

"Maar de belangrijkste drijfveer van het resultaat van het Delta Neutral Fund is de afdekking van het prijsrisico."

Hoe presteren de drie fondsen momenteel?

" Het Delta Neutral fonds staat dit jaar ruim 6 procent in de plus. Het Algorithmic Fund noteert minus 38 procent en de DeFi Fund staat op een verlies van bijna 60 procent."

Hoeveel klanten en belegd vermogen hebben jullie?

"We hebben zo'n 200 klanten en 50 tot 60 miljoen euro aan belegd vermogen."

Is het aantal klanten dit jaar toegenomen of afgenomen?

"Het aantal klanten is wat afgenomen. Maar al met al hebben we in het afgelopen jaar een behoorlijk sterke retentie kunnen realiseren. Ik heb veel andere vermogensbeheerders in deze periode de deuren zien sluiten. Wij hebben veel van onze klanten van tevoren voorbereid op de verandering in het marktsentiment. Wij verstrekken maandelijkse rapporten en organiseren open sessies op ons kantoor. Zo hebben we het grootste deel van onze klanten en het beheerde vermogen kunnen behouden."

"Wat het behoud van klanten verder heeft geholpen is de prestatie van onze fondsen in de huidige markt. Het Algorithmic Fund staat bijvoorbeeld op minus 38 procent, terwijl de fondsen van de meeste van onze concurrenten minus 60 procent of min 70 procent noteren. Dit heeft veel te maken met de manier waarop wij de fondsen beheren, door gebruik te maken van extreem snel handelen op de beurzen met behulp van algoritmes. Zo kunnen we concurreren met andere handelaren en zorgen dat we een betere prijs krijgen."

Welk fonds is het meest populair?

"Het Algorithmic Fund is in de voorgaande jaren altijd het populairste fonds geweest. Binnenkort heeft het vijf jaar aan resultaten. Dat maakt het aantrekkelijk voor institutionele beleggers die wat meer historie van een fonds willen hebben. Het fonds heeft sinds zijn oprichting sterke resultaten geboekt. Vorig jaar eindigde het 220 procent in de plus en het jaar daarvoor boekte het een plus van 270 procent."

"Momenteel is Het Delta Neutral Fund het meest populair en het meest aantrekkelijk, omdat we in een bear market zitten. We kregen veel nieuwe klanten die hun blootstelling aan crypto wilden beschermen."

Zag je de cryptocrash van 2022 aankomen? Hoe heb je je klanten ervoor gewaarschuwd?

"Ik denk dat de meeste fondsmanagers de crash zouden hebben moeten zien aankomen. Het vroegtijdig signaleren van trends en marktbewegingen is onderdeel van ons werk. Dus we hebben inderdaad onze klanten gewaarschuwd dat de winter eraan kwam. Op een gegeven moment is het zinvol je kapitaal te beschermen. We begonnen hierover te praten ruim voor de zware dalingen die we eind vorig jaar in de cryptomarkt zagen."

Wat is je visie voor de cryptomarkt op korte en lange termijn?

"Ik denk dat we op korte termijn veel interesse van institutionele beleggers gaan zien in het crypto-ecosysteem. We hebben daar de afgelopen weken een voorbeeld van gezien met BlackRock, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Die is een samenwerking aangegaan met cryptobeurs Coinbase. Daardoor zijn meerdere instellingen nu aan het kijken hoe ze in crypto kunnen stappen."

"Met de interesse van institutionele partijen is er ook de noodzaak voor toezichthouders om crypto te gaan reguleren. Twee soorten regelgeving die eraan zitten te komen, zijn MiCAR (Markets in Cryptoassets Regulation) en CARF (Cryptoasset Reporting Framework). Deze richtlijnen zijn bedoeld om op middellange termijn meer orde op zaken stellen om de markt meer en meer te kunnen reguleren. Het gaat zowel over hoe je crypto benadert als over hoe het wordt aangeboden aan het grotere publiek en meer geavanceerde beleggers."


"Op de lange termijn zullen we een meer volwassenen markt zien. Ik verwacht een afname van de volatiliteit, primair door bredere adoptie van crypto, intensiever gebruik en implementatie. Door het soort partijen dat in crypto komt, zoals institutionele beleggers, zal de opwaartse en neerwaartse volatiliteit afnemen. Dan wordt het net zo normaal om crypto te gebruiken als een creditcard."

Krijgen we op de middellange termijn een bull market?

"Ik denk dat er op middellange termijn een bull market komt. We zitten nu een jaar in een bear market. Gewoonlijk heb je marktcycli van twee jaar. Dat is dus een soort historische vuistregel. Iedereen wacht nog op de laatste neerwaartse correctie. Vanaf dat moment verwacht ik een periode van stagnatie en daarna weer een bull market. Het is een gok, maar ik denk dat we nog een jaar te gaan hebben in de bear market."

Hoe groot acht je de kans dat crypto een volwaardige activaklasse wordt? Wanneer zullen institutionele beleggers hun geld in crypto steken?

"Crypto is al een eigen activaklasse. Richtlijnen van het MiCAR en CARF zien crypto als een nieuwe activaklasse die kan worden aangeboden aan meer geavanceerde beleggers."

Wat zijn je favoriete cryptomunten op dit moment en waarom?

"We hebben een goede ontwikkeling gezien rondom Ethereum. Dankzij de Ethereum-merge is de overgang van proof-of-work naar proof-of-stake compleet. Dit toont aan dat crypto een activaklasse die zich steeds verder ontwikkelt, zelfs in moeilijke tijden, en de normen van duurzaamheid hoog in het vaandel houdt. Bijvoorbeeld de overgang van proof-of-work naar proof-of-stake vermindert het elektriciteitsverbruik van het delven van Ethereum met 99,95 procent. Dat heeft een direct effect op onze planeet. Dit is een positieve ontwikkeling. Andere activa die gebouwd zijn in het Ethereum-ecosysteem, profiteren hiervan."

Lees meer over crypto:

  • The Merge van Ethereum is afgerond – volgens sommigen de belangrijkste cryptogebeurtenis sinds de creatie van de bitcoin
  • Een crypto-analist legt uit waarom de huidige markt een ‘eenmalige kans’ biedt om goedkoop in crypto te beleggen – en welke altcoin hij kansrijk acht
  • PostNL lanceert eerste Nederlandse cryptopostzegel: voor €9 krijg je een fysieke plakker en een NFT

Sources


Article information

Author: James Carlson

Last Updated: 1703115242

Views: 684

Rating: 3.6 / 5 (109 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: James Carlson

Birthday: 1962-01-25

Address: 97896 David Run, North Sydney, MT 70875

Phone: +4667339362650150

Job: Article Writer

Hobby: Soccer, Billiards, Juggling, Motorcycling, Photography, Rock Climbing, Skydiving

Introduction: My name is James Carlson, I am a frank, honest, risk-taking, brilliant, important, exquisite, steadfast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.