header banner
Default

Bitcoin en fiscale aangifte


Kennisbank

Cryptocurrency wordt in Nederland steeds populairder. Iedereen lijkt het er over te hebben van de groenteboer tot aan de achterbuurvrouw van 90. Hoewel steeds meer mensen snappen hoe crypto werkt, blijft de belasting over crypto toch erg lastig. Wij krijgen hier veel vragen over en gaan het middels dit artikel duidelijk proberen te maken voor je!

Navigeer snel naar…

VIDEO: Crypto & Belasting 2022 | De beste truc om MINDER BELASTING te betalen?
DoopieCash - Traden & Investeren

  Cryptocurrency en belastingaangifte

  VIDEO: Crypto Taxes Explained For Beginners | Cryptocurrency Taxes
  ClearValue Tax

  Om te begrijpen hoe de belasting over cryptocurrency in elkaar zit is het eerst belangrijk om te weten hoe het belastingstelsel zelf in elkaar zit. Belasting komt in drie verschillende smaakjes. Box 1, 2 en 3 ofwel het boxenstelsel. 

  Box 1 belast het inkomen uit werk en woning. Binnen deze box wordt je inkomen belast. Dit inkomen kan je hebben ontvangen als loon, winst uit je onderneming of bijvoorbeeld een uitkering die je geniet. Ook een woning die je gekocht hebt wordt gezien als inkomen in box 1 aangezien je door de koop van een huis een voordeel hebt ten opzichte van huurders. Dit laatste is echter niet relevant voor je crypto belasting.

  Box 2 belast aanmerkelijk belang. Je hebt te maken met deze box als je meer dan 5% van de aandelen of winstbewijzen, genotsrechten van de winstbewijzen of aandelen of stemrecht van een vennootschap in bezit hebt. Dit direct of indirect. Deze 5% kan je ook hebben middels opties behaald worden. Deze box is niet van toepassing in dit verhaal. 

  Box 3 belast vermogen. De box wordt ook wel box 3 sparen en beleggen genoemd. Dit is de box waar het voor de meeste pas interessant wordt. Deze box belast het vermogen dat je hebt. Dus bijvoorbeeld spaargeld, aandelen, een tweede woning en natuurlijk cryptovaluta. In deze box heb je een vrijstelling van €50.000,-. Dit wil zeggen dat je geen belasting betaalt over de eerste €50.000,-. Met een fiscaal partner zal dit bedrag verdubbelt worden. Pas over het bedrag dat deze grens overschrijdt betaal je belasting. Dit zal later in het rekenvoorbeeld duidelijker worden omschreven.

  Maar hoe past crypto in dit geheel? Dat gaan we uitleggen middel de verschillende mogelijke situaties binnen de wereld van cryptocurrency.

  Belasting voor een particulier

  VIDEO: CRYPTO BELASTING 2022: Wanneer moet ik dit ingevuld hebben & hoe werkt het? (Belasting Ontduiken?)
  Corné Marchand

  Voor de particulier kunnen er verschillende scenario’s zich voordoen. Een particulier die slechts crypto bezit, een particulier die handelt of minet cryptovaluta en tot slot een particulier die in cryptovaluta als loon ontvangt

  Enkel bezitten cryptovaluta voor de lange termijn

  VIDEO: Crypto Tax Reporting (Made Easy!) - CryptoTrader.tax / CoinLedger.io - Full Review!
  Crypto Casey

  De eerste is het makkelijkste. Hierbij kijken we naar het scenario dat je als particulier alleen in bezit zijn van cryptocurrencies. Het doel hiervan is deze voor de lange termijn vast te houden. Dit bezit zal in box 3 belast worden. Bij je belastingaangifte geef je de waarde op die je cryptocurrencies hadden op 1 januari van dat kalenderjaar. Hiervoor gebruik je de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform. In deze box wordt ook gebruik gemaakt van een (gedeeltelijke) vrijstelling. Over de eerste €50.000,- zal je geen belasting hoeven te betalen. Over het bedrag dat de grens van €50.000,- overschrijdt wordt wel belasting betaald zoals te zien is in de tabel hieronder.

  Rekenvoorbeeld box 3
  Satoshi moet zijn belasting aangifte doen over 2021. Hij heeft sinds 2019 vijf bitcoin in zijn wallet staat. Om voor zichzelf de aangifte te doen, moet hij kijken naar hoeveel deze bitcoins waard waren op de peildatum (1 januari 2021). Bitcoin was op die datum € 23.700,- waard. Zijn portefeuille was op dat moment dus 5*€ 23.700,- ofwel € 118.500,-. Dit vermogen wordt in box 3 belast. Voor dit voorbeeld gaan we er even vanuit dat Satoshi verder geen vermogen heeft. 

  Het bedrag van € 118.500,- zal opgegeven moeten worden in box 3. Door de vrijstelling rendementsheffing 2021 zal er over de eerste € 50.000,- geen belasting worden gerekend. Over de overige € 68.500,- wel. Van de € 68.500,- zal € 50.000,- worden berekend in schijf 1 en € 18.500,- worden berekend over schijf 2. 

  Schijf 1
  Over 67% van het bedrag wordt 0,03% fictief rendement berekend en over 33% wordt 5,69% berekend. In het geval van Satoshi zal het zijn:
  67% van € 50.000,- = € 33.500,- 
  € 33.500,- * 0,03% = € 10
  33% van € 50.000,- = € 16.500,- 
  € 16.500,- * 5,69% = € 938

  Satoshi vult hier de hele schrijf, dus kan hij voor het gemak ook het percentage gemiddeld rendement pakken uit de tabel hierboven. Door € 50.000,- * 1,898% te doen kom je ook uit op € 949,-.

  Schijf 2
  De overige € 18.500,- van de €68.500 zal in schijf 2 worden berekend. Over 21% van het bedrag zal 0,03% berekend worden en over de overige 79% zal 5,69% berekend worden.
  21% van € 18.500,- = € 3.885,-
  € 3.885,- *0,03% = € 1,-
  79% van € 18.500,- = € 14.615,-
  € 14.615,- * 5,69% = € 831,-

  Het voordeel van Satoshi in box 3 is in totaal € 10+ € 938 + € 1,- +€ 831,- = € 1780,-
  Over het voordeel in box 3 zal 31% belasting worden geheven.
  In dit geval is dat  € 1780,-*31%= € 551,-

  Satoshi betaalt dus over de 5 bitcoin die hij in bezit heeft €551 belasting. 

  Handelen of minen cryptovaluta

  VIDEO: Dit MOETEN wij betalen aan de BELASTINGDIESNT!!
  DoopieCash - Traden & Investeren

  Het tweede punt, een particulier die handelt of minet cryptovaluta, kan in twee delen worden opgesplitst. 

  Een particulier die handelt in cryptovaluta
  De handel in cryptovaluta wordt door de belastingdienst gezien als handel in gewone valuta. Je bent volgens hen aan het beleggen en speculeert op koerswinst. De opbrengst hiervan hoef je niet op te geven bij je belastingaangifte. Mocht je door extra arbeid bovenop de beleggingsactiviteiten vaak extra inkomsten genieten, dan moet je dit opgeven als inkomsten. Dit geef je dan op als inkomsten uit overig werk of als winst uit onderneming.  

  Een particulier die cryptovaluta minet
  Om cryptocurrency te kunnen minen heb je natuurlijk veel apparatuur en stroom nodig. Deze kosten kunnen aardig oplopen. De belastingdienst is nog vrij coulant met het rekenen van belasting over opbrengst uit mining werkzaamheden. Zij geven aan dat het behalen van een voordeel vaak lastig is aangezien de kosten zo hoog zijn en je maar een bepaald aantal coins per dag zou kunnen minen. Je hoeft dus geen belasting te betalen over de opbrengsten uit het minen als de opbrengst lager is dan de kosten. Mocht de opbrengst hoger zijn dan de kosten, betaal je er pas belasting over. In dit geval moet je het opgeven bij de belastingdienst als inkomsten uit overig werk of winst uit onderneming.

  Loon ontvangen in cryptovaluta

  VIDEO: Staat Jouw Bitcoin Nog Wel Veilig Op een Ledger??!
  DoopieCash - Traden & Investeren

  Loon in cryptocurrency wordt gezien als loon in natura. De werkgever moet de crypto omrekenen in euro’s op het moment dat je dit ontvangt. Dit zal in box 1 bij loon worden belast.

  Belasting voor een ondernemer

  VIDEO: Autism & Holidays: An Autistic Survival Guide for the Holiday Season [5 Step Plan]
  Autism From The Inside

  Mocht je werkzaamheden uitvoeren en hiervoor betaald krijgen in cryptovaluta, moet je het ontvangen bedrag omrekenen naar euro’s en dit bij de omzet rekenen. Mocht je de ontvangen cryptovaluta op een later moment weer verkopen maak je hier winst of verlies over. Het winst- of verliesbedrag noteer je in de winst-en-verliesrekening. Mocht je de ontvangen crypto niet verkocht hebben dan waardeer je deze dan op kostprijs, als de koers van de coin hoger staat, of lagere marktwaarde, als de koers lager staat dan op de ontvangstdatum.

  Ondernemer voor de omzetbelasting
  Mocht je werkzaamheden uitvoeren en hiervoor betaald krijgen in cryptovaluta, moet je het ontvangen bedrag omrekenen naar euro’s en dit bij de BTW-aangifte opgeven.

  Mijn B.V. wordt betaald in cryptovaluta

  Mocht je B.V. werkzaamheden uitvoeren en hiervoor betaald krijgen in cryptovaluta, moet je het ontvangen bedrag omrekenen naar euro’s en dit bij de omzet rekenen. Mocht je de ontvangen cryptovaluta op een later moment weer verkopen maak je hier winst of verlies over. Het winst- of verliesbedrag noteer je in de winst-en-verliesrekening. Mocht je de ontvangen crypto niet verkocht hebben dan waardeer je deze dan op kostprijs, als de koers van de coin hoger staat, of lagere marktwaarde, als de koers lager staat dan op de ontvangstdatum.

  Mijn B.V. minet en handelt in cryptovaluta
  In dit geval werkt het net even iets anders dan het minen en handelen voor persoonlijk gewin. Als je het vanuit de B.V. doet, dan doe je het om je bedrijf er beter van te laten worden. Zowel het minen als de aankoop van cryptovaluta (al dan niet gevolgd door verkoop) spelen zich af binnen de organisatie. De resultaten die hieruit voortvloeien worden daarom ook opgenomen binnen de organisatie. De resultaten van het minen en handelen komen daardoor tot uitdrukking in de in de winst-en-verliesrekening.

  Sources


  Article information

  Author: Rhonda Castillo

  Last Updated: 1702644603

  Views: 1051

  Rating: 4.2 / 5 (49 voted)

  Reviews: 94% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Rhonda Castillo

  Birthday: 2020-10-31

  Address: 2496 Pratt Extensions, Lewiston, SC 29722

  Phone: +4714266195976379

  Job: Electrician

  Hobby: Calligraphy, Card Collecting, Whiskey Distilling, Origami, Survival Skills, Beer Brewing, Writing

  Introduction: My name is Rhonda Castillo, I am a rich, apt, vibrant, candid, resolved, artistic, fearless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.