header banner
Default

De leeftijd van Donald Duck is 83 jaar


Media10 jun '17 15:31Aangepast op 11 jun '17 15:05

Vrijdag was 'ie jarig, een stripfiguur dat tot de verbeelding spreekt: Donald Duck. Op 9 juni 1934 maakte de eend namelijk zijn eerste optreden in de tekenfilm 'The Wise Little Hen'.

Image

Mickey Mouse was toen al een bekend tekenfilmfiguur van Walt Disney, maar daar kwam ook opeens een opvliegende eend bij. Wat begon als bijrolletje, mondde al snel uit in een van de bekendste stripfiguren ooit. Donald Duck viel op door het enorme contrast tussen hem en Mickey Mouse, die juist altijd heel braaf was.

Mede door zijn opvliegende karakter werd Donald al snel populair. Vooral toen Carl Barks de strip gingen tekenen groeide de populariteit naar ongekende hoogte. Barks bedacht Duckstad en alle andere figuren om Donald heen.

Behalve dat Donald Duck vermaakt biedt, werd het een enkele keer ook gebruikt om een boodschap af te geven. Tijdens de tweede Wereldoorlog werd ‘The Fuehrer’s Face’ gemaakt, waarin Adolf Hitler via Donald Duck belachelijk werd gemaakt:

In Nederland maakte Donald Duck voor het eerst zijn entree in de strips van Mickey Mouse onder de naam Woerd Snater. Ze vonden Donald Duck toen nog te Amerikaans klinken. In 1952 startte het Donald Duck Weekblad, dat vandaag de dag nog steeds wekelijks wordt uitgegeven.

Hoewel Donald Duck inmiddels 83 jaar bestaat, lijkt het einde nog niet inzicht. Met spin-offs, merchandise, Disneyparken en het Weekblad is de eend nog geregeld in de straatbeeld te zien.


Deel dit artikel

VIDEO: Feest in Duckstad! De Donald Duck bestaat 70 jaar
NOS Jeugdjournaal

Gerelateerde artikelen

VIDEO: Donald Duck is jarig!
NOS Jeugdjournaal

Sources


Article information

Author: Kim Howard

Last Updated: 1704170521

Views: 749

Rating: 4.2 / 5 (114 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kim Howard

Birthday: 1919-01-21

Address: 983 Jones Island Suite 356, South Deanna, ME 05439

Phone: +4366296996966828

Job: Urban Planner

Hobby: Photography, Cocktail Mixing, Tea Brewing, Playing Chess, DIY Electronics, Golf, Singing

Introduction: My name is Kim Howard, I am a priceless, accomplished, irreplaceable, rare, vibrant, bold, persistent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.